Belvedere Museum Vienna

Belvedere Museum Vienna

میانگین نظرات

توضیحات

Former residence of the Prince of Savoy consists of two palaces: one houses the Museum of Medieval Austrian Art and the Museum of Austrian Baroque; and a second contains the Austrian Gallery.

تصاویر

دسته بندی ها

آمار

8 بازدید
0 رتبه بندی
0 علاقه مند
اشتراک گذاری

لیست ادعا

آیا این مورد مربوط به شماست؟

برای مدیریت بهتر و محافظت از مشاغل دروغین و سوء استفاده به ما گزارش دهید.